Sotsiaalse- ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse korraldus ja sisuline protsess – koolitus alustavatele rehabilitatsioonispetsialistidele

15.-16.märtsil 2017. a Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses, Astangu 27, Tallinn (ruum A417)

22.-23.märtsil 2017.a Dorpat Konverentsikeskuses, Soola 6, Tartu

Astangu KRK rehabilitatsioonialane kompetentsikeskus ootab uusi rehabilitatsioonimeeskondasid või senistes meeskondades tööd alustanud rehabilitatsioonispetsialiste 2-päevasele täienduskoolitusele. Koolitusele on oodatud asutuste esindajad, millel on registreering majandustegevuse registris ning kehtiv koostööleping Sotsiaalkindlustusameti ja/või Eesti Töötukassaga.

Soovituslik: täienduskoolitusel osaleb vähemalt 2 spetsialisti ühest rehabilitatsioonimeeskonnast.

Koolituse eesmärk:

  •           Toetada rehabilitatsioonispetsialiste teenuse osutamisel, arendades teadmisi rehabilitatsiooni käsitlusest ning põhimõtetest,  sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamise korralduslikest ja sisulistest küsimustest, meeskonnatööst,  spetsialistide teenuse sisust ning rehabilitatsiooniprogrammide arendamisest.

  •        Toetada rehabilitatsioonispetsialistide omavahelist kogemustevahetust ning võrgustikutööd.

  •        Edendada rehabilitatsiooniteenuse kvaliteeti ning tulemuslikkust.

Koolitusel jagavad enda teadmisi ja kogemusi Astangu KRK rehabilitatsioonispetsialistid ning Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Töötukassa esindajad.

Osalejale väljastatakse tõend vastavalt täiskasvanukoolituse seadusele. Õpe toimub Astangu KRK-s kinnitatud õppekava kohaselt. Tallinna grupi päevakavas ning Tartu grupi päevakavas kajastuvad käsitletavad teemad ja koolitajad.

Koolitusel osalemine on tasuta, koolituse käigus pakume suupisteid ja lõunasööki, koolitaja peab ise korraldama oma kuludel transpordi ja majutuse.

Koolitusele registreerumine toimub koolitusspetsialisti lianne.teder(ät)astangu.ee kaudu.

Olete oodatud!

Täienduskoolituse läbiviimist rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014 - 2020.
Tegevus 1.3: Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine.

Karin Hanga

Juhataja

Rehabilitatsioonialane kompetentskeskus

 

Lisainfo:  Lianne Teder, koolitusspetsialist, Astangu KRK

Lianne.Teder(ät)astangu.ee

Kutse pdf kujul