Täienduskoolitused

Rehabilitatsioonialase kompetentsikeskuse oluline roll on pakkuda täienduskoolitusi erivajadusega inimestega tegelevatele spetsialistidele. Koolitustele on oodatud nii sotsiaalse- kui tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutajad, tööturuteenuste osutajad kui ka teised sotsiaalvaldkonnas töötavad inimesed.

Täienduskoolitused korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, programmi meetme 2.2 "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020" tegevuse 1.3 "Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine" raames. Koolitustel ei ole osalustasu.

 

2018. aastal toimuvad täienduskoolitused

Koolituse nimetus ja sihtgruppToimumise aeg, kestus ja kohtKontaktisikRegistreerimine
Sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni- teenuse korraldus ja sisuline protsess- koolitus alustavatele rehabilitatsioonispetsialistidele18-19.06.2018 Tallinn, ASTANGUEwe AlliksooRegistreerimine on lõppenud
Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti baaskoolitus (156 tundi)August-Detsember Tallinnas või  TartusAnder EigoRegistreerimine on lõppenud
Rehabilitatsiooniprogramm HEV (hariduslike erivajadustega) põhikoli lõpetajate ülemineku toetamiseks kutseõppesse siirdumisel

12.09.2018 Tallinn,ASTANGU

Ander EigoRegistreerimine on lõppenud
Rehabilitatsiooniprogramm põhikooli viimases klassis õppivatele haridusliku erivajadusega noortele ning nende peredele

 12.09.2018 Talinn, ASTANGU

Ander EigoRegistreerimine on lõpenud
Keele- ja kõnehäirete ja/või psüühikahäirete tõttu koolikohutuse edasilükkamise soovituse saanud 6-8 aastastele lastele suunatud rehabilitatsiooniprogramm26.09.2018 Tartu, Dorpat konverentsikeskusAlice JuurikRegistreerimine on lõppenud

Koolituste planeerimiseks viisime aastatel 2014-2015 läbi koolitusvajaduse analüüsi, mitmed täienduskoolitused on seotud ka seadusest tulenevate nõuete täitmisega (nt kogemusnõustamise koolitus, rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistide koolitus).

Koolituste läbiviimisse kaasame erinevaid partnereid: nii riigi kui teenuseosutajate esindajaid, eksperte, valdkonna arendajaid ja praktikuid. Jagame uusi teadmisi ja vahetame praktilisi kogemusi.

Oleme edukalt osalenud täienduskoolituste läbiviimisel erinevatele tellijatele, nt Töötukassale, Sotsiaalkindlustusametile, Tartu Ülikooli Pärnu kolledžile ja paljudele rehabilitatsioonimeeskondadele.

Soovi korral koostame täienduskoolituse pakkumise vastavalt Teie soovidele.

Varasematel aastatel on toimunud järgmised täienduskoolitused:

  • Kogemusnõustajate koolitamine - 2016.aastal koolitati 91 kogemusnõustajat. Koolitused viisid hangete kaudu läbi mitmed erinevad partnerid. Ülevaate koolitustest ja koolitajatest leiate SIIT. Koolituste hangete korraldamise eest vastutas Leelo Ainsoo. Küsige täiendavat infot läbiviidud koolituste ja koolitatute kohta.
  • Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus kahes grupis, vastavalt Tallinnas ja Tartus, ajavahemikus 08.09.2016 kuni 03.02.2017. Osalemas on rehabilitatsioonimeeskondadest üks liige. Koolituse maht on 156 akadeemilist tundi, millest 88 on auditoorne töö ja 68 iseseisev töö. Koolituse aluseks on sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määruse nr 67 alusel kinnitatud rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolituse õppekava. Sisulise poole eest vastutab Karin Hanga, korralduslike teemade eest Lianne Teder.
  • Rehabilitatsiooniprogrammide väljatöötamise täiendkoolitus viidi läbi ühes grupis Tallinnas Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ruumides ajavahemikus 24.08.2016 kuni 28.11.2016. Osalesid 3- kuni 4-liikmelised rehabilitatsioonimeeskonnad, kes valiti välja esitatud visioonide alusel. Koolituse maht on 60 akadeemilist tundi, millest 21 auditoorset tööd ja 39 iseseisvat tööd. Koolituse aluseks on kinnitatud õppekavast lähtuv täiendatud rehabilitatsiooniprogrammi väljatöötamise õppekava. Koolitajateks ja korraldajateks olid Leelo Ainsoo ning Ewe Alliksoo.
  • Toetatud töölerakendamise koolitus toimus kolmes õppegrupis - Tartus, Jõhvis ja Tallinnas ajavahemikul 15.09.2016 kuni 29.11.2016. Koolituse maht on 104 akadeemilist tundi, millest 40  auditoorne töö ja 64 iseseisev töö. Koolituse aluseks on toetatud töölerakendamise koolituse õppekava. Koolituse korraldamise eest vastutas Ulvi Mölder.
  • Alustavatele rehabilitatsioonimeeskondadele täienduskoolitus toimus märtsis 2016.a.
  • Täienduskoolitus Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajatele. SKA juhtumikorraldajate lühikoolitus rehabilitatsioonivajaduse hindamise läbiviimiseks (kinnitatud käskkirjaga 29.04.16 1-3/70), avaneb SIIT. Sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse hindamine – täiendkoolitus Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajatele (kinnitatud käskkirjaga 11.11.15 1-3/67), avaneb SIIT.

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse täienduskoolituste korraldamisest, kinnitatud õppekavadest ja koolitajatest on ülevaade täienduskoolituse lehel.

Lisainfo:
Ander Eigo, koolitusspetsialist
Tel: + 372 687 7246 
ander.eigo(ät)astangu.ee

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018