Täienduskoolitused

Rehabilitatsioonialase kompetentsikeskuse oluline roll on pakkuda täienduskoolitusi erivajadusega inimestega tegelevatele spetsialistidele. Koolitustele on oodatud nii sotsiaalse- kui tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutajad, tööturuteenuste osutajad kui ka teised sotsiaalvaldkonnas töötavad inimesed.

Täienduskoolitused korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, programmi meetme 2.2 "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020" tegevuse 1.3 "Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine" raames. Koolitustel ei ole osalustasu.

 

2017.aasta toimunud täienduskoolitused

Koolituse nimetus ja sihtgruppToimumise aeg, kestus ja kohtKontaktisikRegistreerimine
Erivajadustega lastele suunatud rehabilitatsiooniprogrammid teenuse osutajateleNovembris 2 + 1 päeva Pärnus ja JõhvisEwe AlliksooRegistreerimine on lõppenud
Eakatele suunatud rehabilitatsiooniprogrammid teenuse osutajateleNovembris-detsembris 2 + 1 päeva Tallinnas, Tartus, Kesk-EestisLeelo AinsooRegistreerimine on lõppenud
HAMET programmide koolitusedDetsembrist 2017 jaanuarini 2018 2-3 päevased TallinnasMargus KoolmeRegistreerimine on lõppenud
RFK kasutamine meditsiinilises, sotsiaalses ja tööalases rehabilitatsioonis piloteerimises osalevatele rehabilitatsioonispetsialistidele

Tallinnas ja Tartus lükkub edasi

Kairit PüüaRegistreerimine on lõppenud
Kogemusnõustajate väljaõppe koolitused. Koolitus toimub Kuressaares.

Märtsist augustini Kuressaares

Leelo AinsooKandideerimise tähtaeg 22.02.2017 kuulutusel näidatud aadressil ja tingimustel
Sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse korraldus ja sisuline protsess - koolitus alustavatele rehabilitatsioonispetsialistidele. Vaata ÕPPEKAVA.

15.-16.märts Astangul (Tallinn)

22.-23.märtsil Tartus

Karin HangaRegistreerimine on lõppenud.
Osalise töövõimega inimeste töölesaamist toetava rehabilitatsiooniprogrammi rakendamise koolitus programmiosutajatele. Vaata õppekava.12.-13.aprillil AstangulUlvi MölderRegistreerimine on lõppenud.
HEV õppijate kutseõppest tööturule toetamise programmi koolitus programmiosutajatele. Vaata õppekava.11.-12.aprillil AstangulEwe AlliksooRegistreerimine on lõppenud.
Toetatud töölerakendamise metoodika rakendamine. Vaata õppekava. Vaata ka koolituse kutset.

11.-12.05, 8.-9.06, 25.08 Tartus

10.-11.05, 7.-8.06, 07.09 Astangul

Ulvi Mölder

Registreerimine Tallinna ja Tartu koolitusele on lõppenud.

Rehabilitatsiooniprogrammide väljatöötamine rehabilitatsioonimeeskondadele. Vaata kutset ja õppekava.10.mai, 7.juuni, 23.august AstangulEwe AlliksooRegistreerimine on lõppenud.
Grupitöö meetodite koolitus rehabilitatsioonispetsialistidele, läbiviija Arengukeskus Avitus. Vaata kutset ja õppekava, vt lk 14.

1.-2.06, 4.09 Pärnus

5.-6.06, 11.09 Tallinnas

15.-16.06, 15.09 Tartus

Lianne TederRegistreerimine on lõppenud ning koolitusgrupid on komplekteeritud.
Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus rehabilitatsioonimeeskonna liikmetele. Tutvu õppekavaga ning vaata kutset.

30.08-15.12.2017 Tallinnas

13.09.2017 kuni jaanuar 2018 Tartus

Lianne TederRegistreerimine on lõppenud.
Toetatud töölerakendamise metoodika rakendamine. Vene keeles. Vaata õppekava. Vaata eestikeelset ning venekeelset kutset.13.-14.09, 11.-12.10, 09.11 JõhvisUlvi MölderRegistreerimine on lõppenud.
Eesmärgi seadmine rehabilitatsioonis Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajatele. Koolitust viib läbi Sihtasutus Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus oma õppekava alusel.

18.09-20.10.2017 Tartus

28.09-30.10.2017 Tallinnas

Lianne TederOsalejad nimetab Sotsiaalkindlustus-amet.

Koolituste planeerimiseks viisime aastatel 2014-2015 läbi koolitusvajaduse analüüsi, mitmed täienduskoolitused on seotud ka seadusest tulenevate nõuete täitmisega (nt kogemusnõustamise koolitus, rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistide koolitus).

Koolituste läbiviimisse kaasame erinevaid partnereid: nii riigi kui teenuseosutajate esindajaid, eksperte, valdkonna arendajaid ja praktikuid. Jagame uusi teadmisi ja vahetame praktilisi kogemusi.

Oleme edukalt osalenud täienduskoolituste läbiviimisel erinevatele tellijatele, nt Töötukassale, Sotsiaalkindlustusametile, Tartu Ülikooli Pärnu kolledžile ja paljudele rehabilitatsioonimeeskondadele.

Soovi korral koostame täienduskoolituse pakkumise vastavalt Teie soovidele.

Varasematel aastatel on toimunud järgmised täienduskoolitused:

  • Kogemusnõustajate koolitamine - 2016.aastal koolitati 91 kogemusnõustajat. Koolitused viisid hangete kaudu läbi mitmed erinevad partnerid. Ülevaate koolitustest ja koolitajatest leiate SIIT. Koolituste hangete korraldamise eest vastutas Leelo Ainsoo. Küsige täiendavat infot läbiviidud koolituste ja koolitatute kohta.
  • Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus kahes grupis, vastavalt Tallinnas ja Tartus, ajavahemikus 08.09.2016 kuni 03.02.2017. Osalemas on rehabilitatsioonimeeskondadest üks liige. Koolituse maht on 156 akadeemilist tundi, millest 88 on auditoorne töö ja 68 iseseisev töö. Koolituse aluseks on sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määruse nr 67 alusel kinnitatud rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolituse õppekava. Sisulise poole eest vastutab Karin Hanga, korralduslike teemade eest Lianne Teder.
  • Rehabilitatsiooniprogrammide väljatöötamise täiendkoolitus viidi läbi ühes grupis Tallinnas Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ruumides ajavahemikus 24.08.2016 kuni 28.11.2016. Osalesid 3- kuni 4-liikmelised rehabilitatsioonimeeskonnad, kes valiti välja esitatud visioonide alusel. Koolituse maht on 60 akadeemilist tundi, millest 21 auditoorset tööd ja 39 iseseisvat tööd. Koolituse aluseks on kinnitatud õppekavast lähtuv täiendatud rehabilitatsiooniprogrammi väljatöötamise õppekava. Koolitajateks ja korraldajateks olid Leelo Ainsoo ning Ewe Alliksoo.
  • Toetatud töölerakendamise koolitus toimus kolmes õppegrupis - Tartus, Jõhvis ja Tallinnas ajavahemikul 15.09.2016 kuni 29.11.2016. Koolituse maht on 104 akadeemilist tundi, millest 40  auditoorne töö ja 64 iseseisev töö. Koolituse aluseks on toetatud töölerakendamise koolituse õppekava. Koolituse korraldamise eest vastutas Ulvi Mölder.
  • Alustavatele rehabilitatsioonimeeskondadele täienduskoolitus toimus märtsis 2016.a.
  • Täienduskoolitus Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajatele. SKA juhtumikorraldajate lühikoolitus rehabilitatsioonivajaduse hindamise läbiviimiseks (kinnitatud käskkirjaga 29.04.16 1-3/70), avaneb SIIT. Sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse hindamine – täiendkoolitus Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajatele (kinnitatud käskkirjaga 11.11.15 1-3/67), avaneb SIIT.

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse täienduskoolituste korraldamisest, kinnitatud õppekavadest ja koolitajatest on ülevaade täienduskoolituse lehel.

Lisainfo:
Kai Ristikivi, koolitusspetsialist
Tel: + 372 687 7246 
kai.rstikivi(ät)astangu.ee

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018