Nõustamine

Rehabilitatsioonialane kompetentsikeskus pakub nõustamist järgmistel teemadel:

  1. Rehabilitatsiooniprogrammide väljatöötamine ja osutamine (erivajadusega lastele, vähenenud töövõimega tööealistele ja eakatele). Kontaktisik on arendusspetsialist Ewe Alliksoo, tel 687 7254.
  2. Toetatud töölerakendamise metoodika kasutamine. Kontaktisik on arendusspetsialist Ulvi Mölder, tel 687 7289. 
  3. Hamet töövõimekuse hindamismetoodika kasutamine. Kontaktisik on projektijuht Margus Koolme, tel 687 7282, gsm 5307 4353.
  4. Lühi- ja pika-ajalise kaitstud töö teenuse osutamine. Kontaktisik on projektijuht Margus Koolme, tel 687 7282, gsm 5307 4353.

Nõustamine toimub üldjuhul kohtumise vormis. Selleks, et nõustamine oleks võimalikult sisukas ja saaksime Teile anda ka kirjalikku tagasisidet, palume küsimused ja vajalikud dokumendid saata enne kohtumist. Korduvnõustamine võib toimuda telefoni, e-posti või skype vahendusel. Nõustamine võib toimuda nii Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses kui teenuseosutaja asukohas.

Nõustamisele registreerimine toimub kontaktisiku e-posti teel, mille järgselt lepitakse kokku nõustamise aeg ja viis. Nõustamine on tasuta.

 

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018