Hindamis- ja sekkumismetoodikad

Selleks, et toetada sotsiaal- ja tööturuteenuste osutajaid erivajadusega inimeste töö- ja tegevusvõime hindamisel ja arendamisel, sobiva töökoha leidmisel, töölesaamise toetamisel ning elukvaliteedi parandamisel tegeleb Rehabilitatsioonialane kompetentsikeskus erinevate hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamisega. Rahvusvahelisest praktikast leiame häid näiteid tõenduspõhiste metoodikate kohta, mis toetaksid spetsialiste ka Eestis. RAKK tegevus hõlmab metoodikate kohandamist, arendamist, piloteerimist ja sellekohaseid koolitusi.

 

Hamet töövõimehindamise metoodika arendamine. Hamet õppekavad: Hamet 2 ja Hamet E

Toetatud töölerakendamise metoodika (TTR)

Nägemispuudega inimestele sobiliku töö- ja tegevusvõime hindamiseks sobiliku metoodika arendamine

Rahvusvahelise funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsiooni (RFK) kasutamine rehabilitatsioonis

 

 

 

 

 

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018