Esileht > Kompetentsikeskus > RAKK ehk rehabilitatsioonialane kompetentsikeskus

RAKK ehk rehabilitatsioonialane kompetentsikeskus

 

Rehabilitatsioonialase kompetentsikeskuse (inglise keeles Rehabilitation Competency Centre) peamine roll on arendada ja piloteerida erinevaid hindamismetoodikaid rehabilitatsioonis, osutada vajaduspõhiseid sekkumisi, toetada koolituste, nõustamise  ja juhendmaterjalide väljatöötamise kaudu sotsiaal- ja tööturuteenuste osutajaid ning edendada erivajadusega inimeste pöördumist tööellu.

Pakutavad tegevused on olulised eelkõige töövõimereformi tulemuslikuks käivitamiseks ning erivajadusega inimeste ja nende pereliikmete elukvaliteedi parandamiseks.

Kompetentsikeskuse tegevused jagunevad 4 peamiseks suunaks:

1.       Rehabilitatsiooniprogrammide arendamine ja osutamine erivajadusega lastele, tööealistele ja eakatele;

2.       Erivajadusega inimestele suunatud töö- ja tegevusvõime hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine (HAMET töövõimehindamine, toetatud töölerakendamise metoodika; nägemispuudega inimeste töö- ja tegevusvõime hindamise metoodika, erinevad RFK-le tuginevad hindamismetoodiad jm);

3.       Rehabilitatsiooni- ja kogemusnõustamise alaste koolituste korraldamine (sh koolitused alustavatele ja juba tegutsevatele rehabilitatsiooniasutustele ja teistele koostööpartneritele);

4.       Nõustamine, info- ja juhendmaterjalide koostamine ja levitamine.

Oleme avatud koostööle ja ootame kõiki partnereid  osalema meie hangetes ja koolitustes!

 

Kompetentsikeskuse töötajad:

 

Ewe Alliksoo – juhataja
Tel: + 372 687 7295 
ewe.alliksoo(ät)astangu.ee

 

Elin-Külliki Kruusmaa – arendusspetsialist
Tel: + 372 687 7292 
elin-kylliki.kruusmaa(ät)astangu.ee

 

Alice Juurik - arendusspetsialist (rehabilitatsiooniprogrammid lastele)
Tel: +372 687 7292
alice.juurik(ät)astangu.ee 

 

Tanel Mätlik - arendusspetsialist
Tel: +372 687 7246
tanel.matlik(ät)astangu.ee

 

Kati Karelson - analüütik
Tel: +372 687 7244
kati.karelson(ät)astangu.ee

 

Kairit Püüa - projektijuht (RFK)
Tel: +372 687 7291
kairit.puua(ät)astangu.ee

 

Timo Hansman - tõlketeenuste projektijuht
Tel: +372 687 7246
timo.hasman(ät)astangu.ee

 

 

 

 

RAKK tegevused on finantseeritud nii Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse eelarvest kui ka Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, meetmetest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ ning „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“.

Ootame oma partnereid ja huvilisi teabeseminarile Tartusse 14.juunil 2017.a "Rehabilitatsiooniprogrammid - kuidas edasi?".

LÄBIVIIDUD PROJEKTID JA TOIMUNUD ÜRITUSED

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus on alates 2007. aastast viinud läbi erinevaid rehabilitatsiooni-alaseid arendusprojekte, et toetada nii teenuse korralduse, osutamise kui sisulise kvaliteediga seotud kitsaskohtade lahendamist.

Läbiviidud arendusprojektide materjalidega saab tutvuda alljärgnevatel linkidel:

 Sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse hindamine
1.)
Rehabilitatsioonivajaduse hindamismetoodika ja küsimustiku kasutusjuhend leiad SIIT.
2.) Ülevaade sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse hindamisest 2015. aastal (K. Hanga ettekanne) avaneb SIIT 
3.) Rehabilitatsioonivajaduse hindamise pilootprojekti kokkuvõtte 2015 leiad SIIT

 

 

 

 

14.06.2017 teabeseminari "Rehabilitatsiooniprogrammid - kuidas edasi?" esitlused

Teabeseminaril kasutatud esitlused on leitavad ühe failina.

 

 

Teabeseminari esitlused

Rehabilitatsioonivaldkonna arendustegevused 2017. aastal.

Seminar rehabilitatsiooniteenuse osutajatele ja koostööpartneritele

 

02. veebruar 2017, Tartu, Dorpat Konverentsikeskus, Turu 2.

10. veebruar 2017, Tallinn, Tallink Conference & SPA Hotell, Sadama 11a.

 

Ettekanded:

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamine 2017. aastalRaivo Piiritalo, teenuste juht, Sotsiaalkindlustusamet. 

Tegevused Rehabilitatsioonialases kompetentsikeskuses (RAKK) ja rehabilitatsioonivaldkonna täienduskoolitused 2017. aastal. Karin Hanga, RAKK juhataja, Astangu KRK.

Projekti „RFK kasutamine meditsiinilises, sotsiaalses ja tööalases rehabilitatsioonis ja abivahendi vajaduse hindamisel“ tutvustus ning koostöövõimalused 2017.aastal. Kairit Püüa, projektijuht, Astangu KRK.

RFK ja selle kasutamine rehabilitatsioonis. Hille Maas, töövõime hindamise metoodik, Eesti Töötukassa. 

RFK praktiline kasutamine välisriikide näitel (2016. aasta analüüsi tulemused). Heidi Koolmeister, Välisministeerium. 

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018