Esileht > Kompetentsikeskus > RAKK ehk rehabilitatsioonialane kompetentsikeskus

RAKK ehk rehabilitatsioonialane kompetentsikeskus

 

Rehabilitatsioonialase kompetentsikeskuse (inglise keeles Rehabilitation Competency Centre) peamine roll on arendada ja piloteerida erinevaid hindamismetoodikaid rehabilitatsioonis, osutada vajaduspõhiseid sekkumisi, toetada koolituste, nõustamise  ja juhendmaterjalide väljatöötamise kaudu sotsiaal- ja tööturuteenuste osutajaid ning edendada erivajadusega inimeste pöördumist tööellu.

Pakutavad tegevused on olulised eelkõige töövõimereformi tulemuslikuks käivitamiseks ning erivajadusega inimeste ja nende pereliikmete elukvaliteedi parandamiseks.

Kompetentsikeskuse tegevused jagunevad 4 peamiseks suunaks:

1.       Rehabilitatsiooniprogrammide arendamine ja osutamine erivajadusega lastele, tööealistele ja eakatele;

2.       Erivajadusega inimestele suunatud töö- ja tegevusvõime hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine (HAMET töövõimehindamine, toetatud töölerakendamise metoodika; nägemispuudega inimeste töö- ja tegevusvõime hindamise metoodika, erinevad RFK-le tuginevad hindamismetoodiad jm);

3.       Rehabilitatsiooni- ja kogemusnõustamise alaste koolituste korraldamine (sh koolitused alustavatele ja juba tegutsevatele rehabilitatsiooniasutustele ja teistele koostööpartneritele);

4.       Nõustamine, info- ja juhendmaterjalide koostamine ja levitamine.

Oleme avatud koostööle ja ootame kõiki partnereid  osalema meie hangetes ja koolitustes!

 

Kompetentsikeskuse töötajad:

Elin-Külliki Kruusmaa – arendusspetsialist
Tel: + 372 687 7292 
elin-kylliki.kruusmaa(ät)astangu.ee

 

Alice Juurik - arendusspetsialist (rehabilitatsiooniprogrammid lastele)
Tel: +372 687 7292
alice.juurik(ät)astangu.ee 

 

Tanel Mätlik - juhataja
Tel: +372 687 7246
tanel.matlik(ät)astangu.ee

 

Kati Karelson - analüütik
Tel: +372 687 7244
kati.karelson(ät)astangu.ee

 

Ulvi Mölder - arendusspetsialist
Tel: +372 687 7289
ulvi.molder(ät)astangu.ee

 

Kairit Püüa - projektijuht (RFK)
Tel: +372 687 7291
kairit.puua(ät)astangu.ee

 

Timo Hansman - tõlketeenuste projektijuht
Tel: +372 687 7246
timo.hasman(ät)astangu.ee

 

Ander Eigo - koolitusspetsialist
Tel: +372 52 97 584
ander.eigo(ät)astangu.ee

 

RAKK tegevused on finantseeritud nii Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse eelarvest kui ka Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, meetmetest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ ning „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“.

 

LÄBIVIIDUD PROJEKTID JA TOIMUNUD ÜRITUSED

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus on alates 2007. aastast viinud läbi erinevaid rehabilitatsiooni-alaseid arendusprojekte, et toetada nii teenuse korralduse, osutamise kui sisulise kvaliteediga seotud kitsaskohtade lahendamist.

Läbiviidud arendusprojektide materjalidega saab tutvuda alljärgnevatel linkidel:

 Sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse hindamine
1.)
Rehabilitatsioonivajaduse hindamismetoodika ja küsimustiku kasutusjuhend leiad SIIT.
2.) Ülevaade sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse hindamisest 2015. aastal (K. Hanga ettekanne) avaneb SIIT 
3.) Rehabilitatsioonivajaduse hindamise pilootprojekti kokkuvõtte 2015 leiad SIIT

 

 

 

 

28.05.2018 Töökohapõhine rehabilitatsiooniprogramm osalise töövõimega töötavale inimesele, avaseminar

Avaseminari esitlus on leitav SIIT

 

 

Sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse korraldus ja sisuline protsess- koolitus alustavatele rehabilitatsioonispetsialistidele

Toimumisaeg: 18.-19. juuni 2018. a

Toimumiskoht: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Astangu 27, Tallinn (ruum A417)

Päevakava: varsti leitav SIIT

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018