Esileht > Kompetentsikeskus > Jobpics > Jobpics­ – uus pildipõhine karjäärinõustamise vahend

Jobpics­ – uus pildipõhine karjäärinõustamise vahend

Jobpicsi tutvustus

Jobpics on piltidel põhinev ametialaste huvide väljaselgitamise töövahend spetsialistidele, kes tegelevad klientide tööhõivealase toetamisega individuaalse või grupitöö kaudu. Seda saab kasutada ametialase nõustamise käigus nii noorte kui täiskasvanutega.

Jobpics ei ole test, vaid alternatiiv tekstipõhistele nõustamisvormidele ja ta on abiks töös inimestega, kellele mitmesugustel põhjustel ei sobi tekstipõhised huvide küsimustikud. Jobpicsi pildikaartidest on Teile kasu, kui on vaja nõustada näiteks õpiraskustega, varasema töökogemuseta või keelebarjääriga inimesi.

Jobpics on pärit Norrast ja selle töötas välja karjäärinõustaja Arne Svendsrud koostöös Kutserehabilitatsiooni Ettevõtete Assotsiatsiooniga AVRE, kus see on alates 2009. aastast leidnud rakendust nii koolides, karjäärinõustamiskeskustes, tööturuasutustes kui kutserehabilitatsiooni keskustes.


Jobpicsi tutvustav videoPildid tulevad appi

Pildikaartidel põhinev töövahend võimaldab süsteemselt uurida nõustatava kutsealaseid huve. Jopbpicsi komplekt koosneb 183-st ameteid tutvustavast pildikaardist ja kajastab kokku rohkem kui 600 erinevat ametit. Kaartide esiküljel on pilt ametist koos RIASEC-koodi ja haridustasemele viitava numbriga ning pöördelt leiab 2 täiendavat pilti ametist ning 10 sarnase koodiga seotud ametit.

Kõik Jobpicsi pildid on tehtud Eestis, kajastades kohalikku tööturgu ja reaalseid ameteid.

Jobpics põhineb John Hollandi poolt loodud RIASEC süsteemil, mis on üheks tunnustatud teooriaks inimeste huvide ja ametite uurimisel ja tuvastamisel.

RIASEC süsteem jagab huvid 6 kategooriasse:

  • praktiline (R)
  • uuriv (I
  • loominguline (A)
  • sotsiaalne (S)
  • ettevõtlik (E
  • harjumuspärane (C)

Iga ameti jaoks on moodustatud 2-täheline kood, mis antud ametikohta kõige paremini iseloomustab. Näiteks: aednik RC, arst IS, keraamik AR jne.

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019