Esileht > Kompetentsikeskus

Kompetentsikeskus

1. jaanuaril 2019. a läks Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse (Astangu KRK) rehabilitatsioonialane kompetentsikeskus (RAKK) koos tugifunktsioonide ja finantstoega üle Sotsiaalkindlustusametisse. Ülemineku eesmärgiks oli koondada rehabilitatsioonialane kompetents ja arendustegevus ühte asutusse.

Muudatuse tulemuseltegeleb alates 01.01.2019 Astangu KRK asemel rehabilitatsioonialaste sekkumiste ja metoodikate arendamise ning spetsialistide kompetentside tõstmisega Sotsiaalkindlustusamet. „Üleminek annab kompetentsikeskuse töötajatele suurema võimaluse panustada riikliku rehabilitatsioonisüsteemi arengusse, sealhulgas programmide aktiivsema kasutamise korraldamisse,“ tõi välja RAKK analüütik Kati Karelson. 

Astangu KRK jääb edasi rehabilitatsiooniteenuse osutajaks. „Läbi praktiliste kogemuste saadud teadmisi ja kogemusi jagame ka teistele rehabilitatsioonispetsialistidele edasi erinevatel infopäevadel ja koolitustel,“ selgitas Astangu KRK rehabilitatsiooniosakonna juhataja Kadri Joost, kuidas Astangu KRK jätkab oma kompetentsi jagamist väljapoole. „Samuti võivad meie poole pöörduda teenuseosutajad, et vahetada kogemusi klienditööst ja arendada rehabilitatsioonisüsteemi teenuseosutaja vaatest,“  lisas Joost.

Kõigi 2019. aastal jätkuvate lepingute osas võtab jaanuari alguses Sotsiaalkindlustusamet ise ühendust lepingupartneritega, et muuta lepingupoolte andmeid.

Ülesanded, millega üleminevad töötajad Sotsiaalkindlustusametis jätkasid, on järgmised:

  • Ander Eigo – koolitused rehabilitatsioonispetsialistidele
  • Timo Hansman – tõlketeenuste arendamise ja pakkumise projekt
  • Alice Juurik – lastele ja tööealistele suunatud rehabilitatsiooniprogrammide arendamine
  • Kati Karelson – programmide arendamist toetavad analüüsid
  • Elin-Külliki Kruusmaa – kogemusnõustamisega seotud arendused, eakatele suunatud rehabilitatsiooniprogrammid
  • Ulvi Mölder – RFK pilootprojekt, tööealistele suunatud rehabilitatsiooniprogrammid
  • Helgi Karro – finantstugi

Kõigi kompetentsikeskuse töötajate e-posti aadressid muutuvad järgmiselt: @astangu.ee asendub @sotsiaalkindlustusamet.ee

2019. aasta alguses leiate üleminevate töötajate uued kontaktandmed Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt aadressil http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/kontakt

 

 

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019