Esileht > Kompetentsikeskus

Kompetentsikeskus

Üha enam on laienenud Astangu kui kompetentsikeskuse roll. Seda põhjustab vajadus aidata kaasa riigi sotsiaalvaldkonnas toimuvate reformide elluviimisele.

Peamised tegevussuunad on rehabilitatsioonialaste sekkumiste ja metoodikate arendamine ning spetsialistide kompetentside tõstmine.

Rehabilitatsioonialane kompetentsikeskus viib ellu Euroopa Sotsiaalfondi toetatud programmi "Tööturul osalemist toetavad hoolekandetegevused" alaprogrammi "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" alapunkti 1.3. "Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine".

 

 

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2018