Esileht > Kodukohanduse projekt

Kodukohanduse projekt

Projekti eesmärgiks on aidata erivajadusega inimestel luua endale paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Projekt viiakse läbi aastatel 2015-2023 ning on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi ja riigieelarve vahenditest. Projekti lõpuks on planeeritud kohandada üle Eesti 2000 erivajadusega inimese eluruumid.

Hetkel on käimas kodukohanduse pilootprojekt, mille käigus kohandatakse eluruum vähemalt 45-le erivajadusega Tallinna elanikule toimub Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ja Tallinna linna koostöös.
Projekti eesmärgiks on tagada erivajadusega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Pilootprojektis on maksimaalne toetuse summa ühe taotleja kohta 4500 eurot, täpne summa sõltub kohanduse vajadusest. Kohanduse vajadust hindab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse spetsialist koduvisiidi käigus.
Juhul, kui kodukohandust vajavad inimesed elavad koos ühes trepikojas/korteris ja soovivad sama kohandust, on soovitatav neil täita eraldi taotlused ja esitada need koos ühes ümbrikus, et töödega saaks alustada samaaegselt.

Pilootprojekt lõppeb 2017. aasta suvel, misjärel tehakse vajadusel parandused põhiprojektiks. Pärast pilootprojekti alustatakse põhiprojektiga, mille raames on planeeritud hiljemalt 2017. aasta teises pooles alustada taotluste vastuvõttu üle Eesti neis omavalitsustes, kes on selleks taotlenud eelnevalt vahendeid rahandusministeeriumist. Rahandusministeeriumile saavad omavalitsused esitada taotlusi 2017. aastal, täpsem info taotlemise kohta edaspidi. Inimestelt võtavad taotlusi vastu tema elukohajärgsed omavalitsused, kes pärast taotluste rahuldamist toetavad inimesi kohanduste elluviimisel.

Kontakt ja lisainfo: Tanel Mätlik
Tel: 5684 7577
E-post: tanel.mätlik(ät)astangu.ee

Kõik õigused kaitstud, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 2019